Målen är de samma för alla barn - vägen dit är olika...

Övergripande måldokument:

Montessori Friskola Gotlands egna målsättningar:

Målsättningar fram till aug 2020

* 100% Montessoriutbildad personal i förskola och skola

* Behörig skolpersonal i samtliga ämnen

* Elever med goda kunskaper

* Öka personalens digitala kompetens, så att de i sin tur kan öka elevernas digital kompetens. 

* Stärka gemenskapen mellan förskola-skola-fritids, bland annat med hjälp av temaarbete

 

Målsättningar fram till aug 2016

Delvis uppnått

* Elever med goda kunskaper

Mål som uppnåtts

* 84 elever, förskoleklass till årskurs 6

* Starta upp en förskola

* Behörig skolpersonal i samtliga ämnen

* Effektiv marknadsföringsplan har utarbetats, som har blivit en rutin